Mobile
ค้นหา:
     บทความ   รถเข็น   
   สถิติของเวบไซต์
 
เปิดเวบเมื่อ 17/11/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 12/06/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 100
   หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (100)
 ฟอสซิลสัตว์น้ำ
 ฟอสซิลสัตว์บก
 ฟอสซิลแมลง
 ฟอสซิลพืช
 ฟอสซิลฟัน-เล็บ
 กระดูกไดโนเสาร์
 หินและแร่
 หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ Pleo-rb.
 TF. Gifts
 TF. หนังสือ
 TF. DVDs
 TF. เครื่องมืออุปกรณ์
 TF. นาฬิกา Fossil
 TF. สินค้าโปรดของร้าน


have some question call me Skype
Skype Me™!

eXTReMe digital Tracking

eXTReMe Tracker
Google Pagerank Button Powered by MyPagerank.Net Add to Google
   จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

   เว็บลิงค์
Thaifossil On TV
Thai Fossil Letter To Investment Guys
ฟังเสียงไดโนเสาร์ 75 ล้านปี
ไทยฟอสซิล FAQ
กรมทรัพยากรธรณี
สิ่งแวดล้อม
Discovery
Lesa Project
Fossil Creek Park
School Assemblies
Mineraltown
The Virtual Fossil Museum
NGC. Asia
Fossil News
Do you believe that Aliens
Rock & Mineral
Meteorite Way
   Ẻͺ͹Ź
คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
ไสยศาสตร์ความเชื่อ :149: เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือต่ำกว่าอายุ 18 ปี โปรดให้ผู้ปกครอบรับทราบก่อนการซื้อด้วยครับ (Siriphong P. / Thai Fossil)
บทความ
ซากดึกดำบรรพ์ (Fossils) P.2 (อ่าน 20794/ตอบ 0)

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นบนโลก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นลำดับหลัง ๆ มีการเปรียบเทียบ โดยสมมุติว่าถ้าโลกกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม… มนุษย์ก็ควรเกิดขึ้นบนโลกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม… มนุษย์จึงมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากในการที่จะสืบสาวเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยอยู่บนโลกไม่เกิน 100 ปี จัดเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับอายุของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ 4,600 ล้านปีที่ผ่านมา เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะใช้อะไรเป็นหลักฐานเพื่อทราบเรื่องราวของโลก ดิน หิน แร่ ที่ประกอบกันเป็นภูเขา แผ่นดิน หรือท้องทะเล สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาให้มนุษย์ขบคิดมาเป็นเวลานาน เพื่อหาคำตอบให้กับประวัติความเป็นมาของโลก และแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ จากการศึกษาค้นคว้าเป็นลำดับจนในที่สุด นักธรณีวิทยาพบว่าในบรรดาหลักฐานทั้งหลายที่ได้ศึกษากันมานั้น ซากดึกดำบรรพ์ที่ประทับรอยไว้ในหิน เป็นหลักฐานหนึ่งที่ให้คำตอบเกี่ยวกับประวัติของโลกได้เป็นอย่างดี”ซากดึกดำบรรพ์” เป็นร่องรอยของพืชและสัตว์ ที่ปรากฏอยู่ในหิน ส่วนมากจะพบในหินตะกอนมากกว่าหินชนิดอื่น อาจพบในหินภูเขาไฟบ้างแต่น้อยมาก ซากดึกดำบรรพ์ในหินจะบ่งถึงสภาพแวดล้อม และชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ณ ที่นั้นในขณะเวลาที่เกิดการสะสม

                การนำเสนอเรื่องซากดึกดำบรรพ์ เพื่อแสดงถึงการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญพันธุ์ ไปของสิ่งมีชีวิตในอดีตในมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะเป็นบทเรียนในการเรียนรู้อดีตของโลก และแผ่นดินเกิดแล้ว ยังเป็นแบบอย่างให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบัน ที่จะมีชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อชีวิตในอนาคตด้วย ส่วนใครจะนำข้อมูลซากดึกดำบรรพ์เป็นอุทาหรณ์ในการดำรงชีวิตด้วยเล็งเห็นถึงการเกิดดับของชีวิต ซึ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็เป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนา

 

 

ทเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต

โลกในสมัยเริ่มแรกจะแตกต่างกับปัจจุบันอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีทั้งทะเล และมหาสมุทร มีแต่บรรยากาศที่ร้อนระอุ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟร์ที่เกิดจากพุน้ำร้อน และภูเขาไฟระเบิด หลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบนโลกอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิต...

อายุและการแบ่งอายุของโลก

อายุของโลกหรืออายุทางธรณีวิทยา มีอยู่ 2 ชนิด คือ อายุสัมบูรณ์ การกำหนดอายุเป็นตัวเลขจากการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีที่พบอยู่ในหินหรือในซากฯ อีกชนิดหนึ่งเป็นอายุเปรียบเทียบ คือเป็นช่วงอายุที่อ้างอิงจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบอยู่ในหิน...

กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์

การเกิดซากดึกดำบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสำคัญสองประการ คือ โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งของสิ่งมีชีวิต กับกระบวนการเก็บรักษาซากเหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลง โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้ และเปลือกหอย เป็นต้น ...
รูปแบบและชนิดของซากดึกดำบรรพ์

โบราณชีววิทยาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของธรณีวิทยาได้จัดแบ่งซากดึกดำบรรพ์ออกเป็นหมวดหมู่คล้ายคลึงกับชีววิทยา แต่รูปแบบซากที่ได้สำรวจพบในประไทย ได้จัดแบ่งชนิดของซากดึกดำบรรพ์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ตามรูปแบบของซากดึกดำบรรพ์ โดยจะไม่ลงรายละเอียดในการจำแนกชื่อตระกูล...
ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์ที่ได้จากการสำรวจ มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งในส่วนที่เป็นวิชาการ เศรษฐกิจ ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับปัญหาอันหลากหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์จึงมีมากกว่าการเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเก็บไว้โชว์หรือแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตามลำดับอายุของโลก ซึ่งทำให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในอดีตโดยการลำดับชั้นหินที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น นอกจากนั้นซากดึกดำบรรพ์ยังทำให้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด (species) ทำให้สามารถที่จะส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขความรู้และทฤษฎีตลอดจนการทำความเข้าใจด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และที่ยังดำรงพันธุ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซากดึกดำบรรพ์เป็นประโยชน์อย่างมากต่องานวิชาการธรณีวิทยานอกจากจะบอกอายุของหินที่พบซากเหล่านั้นแล้วยังเป็นหลักฐาน ยืนยันถึงการแปรสัณฐานของแผ่นธรณีภาค (plate tectonic) ของประเทศที่ตัวเราอาศัยอยู่ด้วย ประการสุดท้ายที่อยากจะชี้แนะคือการใช้ข้อมูลซากดึกดำบรรพ์ในการประเมินปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของยุคสมัยนี้ ตามกระบวนการนำอดีตมารับใช้ปัจจุบัน

สรุป

ข้อมูลส่วนหนึ่งของซากดึกดำบรรพ์ที่ได้เสนอมาในรายงานนี้จะเป็นเหมือนแนวทางในการสืบค้นศึกษาหารายละเอียดต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจในวิชาการแขนงนี้ ความจริงแล้วซากดึกดำบรรพ์เป็นสิ่งที่หายาก มีซากดึกดำบรรพ์ไม่กี่ชนิดที่หาได้ง่าย และพบเป็นจำนวนมาก

   สินค้า/บริการ แนะนํา
ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เอาตัวรอดฉุกเฉิน Gerber Bear Grylls Survival Tool Pack
ราคา 3,200.00 บ.
อุปกรณ์พวงกุญแจเครื่องมือท่องเที่ยว อเนกประสงค์ 20 in 1 (ฟรีค่าจัดส่ง)
ราคา 300.00 บ.
Whisky Stones หินน้ำแข็ง ใส่วิสกี้ เหล้า เบียร์ ให้ความเย็นแทนน้ำแข็ง (1เซ็ต 9 ชิ้น แถมฟรีถุงผ้า)
ราคา 380.00 บ.
ฟอสซิลเล็บเท้าไดโนเสาร์ เทอริสิโนซอรัส (Therizinosaurus)
ราคา 28,000.00 บ.
สร้อยคอถัก จี้เป็นฟันปลาฉลามแท้ !
เส้นละ 180 บาท / สองเส้นราคา 300 บาท
เส้นขนช้างแมมมอธโบราณ (woolly mammoth hair)
ปกติ 3,000.00 บ.
พิเศษ 2,000.00 บ.
หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//