Mobile
ค้นหา:
     บทความ   รถเข็น   
   สถิติของเวบไซต์
 
เปิดเวบเมื่อ 17/11/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 12/06/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 100
   หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (100)
 ฟอสซิลสัตว์น้ำ
 ฟอสซิลสัตว์บก
 ฟอสซิลแมลง
 ฟอสซิลพืช
 ฟอสซิลฟัน-เล็บ
 กระดูกไดโนเสาร์
 หินและแร่
 หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ Pleo-rb.
 TF. Gifts
 TF. หนังสือ
 TF. DVDs
 TF. เครื่องมืออุปกรณ์
 TF. นาฬิกา Fossil
 TF. สินค้าโปรดของร้าน


have some question call me Skype
Skype Me™!

eXTReMe digital Tracking

eXTReMe Tracker
Google Pagerank Button Powered by MyPagerank.Net Add to Google
   จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

   เว็บลิงค์
Thaifossil On TV
Thai Fossil Letter To Investment Guys
ฟังเสียงไดโนเสาร์ 75 ล้านปี
ไทยฟอสซิล FAQ
กรมทรัพยากรธรณี
สิ่งแวดล้อม
Discovery
Lesa Project
Fossil Creek Park
School Assemblies
Mineraltown
The Virtual Fossil Museum
NGC. Asia
Fossil News
Do you believe that Aliens
Rock & Mineral
Meteorite Way
   Ẻͺ͹Ź
คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
ไสยศาสตร์ความเชื่อ :149: เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือต่ำกว่าอายุ 18 ปี โปรดให้ผู้ปกครอบรับทราบก่อนการซื้อด้วยครับ (Siriphong P. / Thai Fossil)
บทความ
Thai Fossil ถาม / ตอบ (อ่าน 17128/ตอบ 0)

ข้อมูลถามตอบ ซากดึกดำบรรพ์

 

 

 

 

 

ซากดึกดำบรรพ์/ไดโนเสาร์

ถาม

กระดูกไดโนเสาร์ที่หลุมขุดค้นที่ 9 อุทยานภูเวียง เป็นของจริงหรือเปล่า

ตอบ

เป็นของจริง

 

ซากดึกดำบรรพ์/ไดโนเสาร์

ถาม

ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์จาก webกรมทรัพย์ อยากทราบว่าจะมีโอกาสพบไดโนเสาร์ในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคกลาง หรือภาคใต้ได้หรือไม่

ตอบ

ไดโนเสาร์พบเฉพาะในชั้นหินที่มีช่วงอายุ 220-65 ล้านปี หรือมหายุค มีโซโซอิก ชั้นหินที่มีช่วงอายุดังกล่าวในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผ่เข้าไปในภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้บ้าง โปรดดูรายละเอียดในแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณชั้นแถบสีฟ้าอ่อน และสีฟ้าแก่ สัญลักษณ์ Kpw และ Ksk ซึ่งเป็นชั้นที่พบซากไดโนเสาร์หรือร่องลอยของไดโนเสาร์มากที่สุด รวมทั้งให้ดูชั้นสีที่อยู่ติดกันด้วย สำหรับภาคใต้ให้สนใจ บริเวณพื้นที่สีออกเขียว สัญลักษณ์ Jk1 โดยแผนที่หาดูได้ที่ สำนักธรณีวิทยา อาคารพิพิธภัณน์และวิจัย กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.

 

ซากดึกดำบรรพ์/พรบ.ซากดึกดำบรรพ์

ถาม

อยากทราบรายละเอียดร่างพรบ.ซากดึกดำบรรพ์

ตอบ

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ดูได้ในเว็บไซต์ dmr.go.th ที่หัวข้อ "กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรธรณี" ภายใต้หัวข้อ "ฐานความรู้ของเรา" หรือ http://www.dmr.go.th/02_Know/law.htm

 

ซากดึกดำบรรพ์/ทั่วไป

ถาม

ซากดึกดำบรรพ์ไม่ใช่โบราณวัตถุ ช่วยอธิบายด้วย

ตอบ

ซากดึกดำบรรพ์เป็นโบราณวัตถุ ตามความหมายที่กำหนดไว้ในบทนิยามของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนื่องจากเป็นของโบราณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์โลก ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 295/2547 และยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า บทนิยามคำว่า “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 นั้น แม้จะหมายความรวมถึงซากฟอสซิลตามความเห็นข้างต้นด้วยก็ตาม หากจะได้มีการปรับปรุงบทนิยามคำว่า “โบราณวัตถุ” เสียใหม่ให้มีความ ชัดเจน หรือมีกฎหมายคุ้มครองซากฟอสซิลขึ้นเป็นการเฉพาะ ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่การคุ้มครอง และการสงวนรักษาสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความหมายของ “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เรื่องเสร็จที่ 295/2547 เมษายน 2547

 

ซากดึกดำบรรพ์/ทั่วไป

ถาม

เมื่อชาวบ้านขุดซากดึกดำบรรพ์ แล้วนำไปขายให้พ่อค้าอยากให้รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้สักส่วนหนึ่ง เพื่อรับซื้อซากดังกล่าวอาจถูกกว่าที่ขายให้พ่อค้า แล้วประเทศไทยก็จะได้ไว้เป็นสมบัติของชาติ อยากทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ประการใด

ตอบ

ทางราชการไม่มีนโยบายรับซื้อซากฟอสซิล เพราะ 1. การขุดค้นฟอสซิล จะต้องให้ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง แตกหักเสียหาย ฉะนั้นต้องเรียนรู้วิธีการขุด การขนย้าย และการทำความสะอาดตัวอย่าง 2. ฟอสซิลที่ได้มาต้องทำการศึกษาวิจัยให้รู้ว่าเป็นอะไร ส่วนไหนของสัตว์หรือพืชอายุ เท่าใด ซึ่งการวิจัยจะต้องดูไปถึงชั้นหิน การวางตัวการอยู่รวมกันหรือต่อเนื่องกัน อย่างฟอสซิลแต่ละชั้น จะต้องทำผังการขุดค้น และต้องเก็บข้อมูลพื้นฐานอีกมากมาย ฉะนั้นเมื่อแหล่งฟอสซิลถูกขุดโดยผู้ไม่รู้วิธีการ ข้อมูลจำนวนมากก็จะสูญหายไป 3. ถ้าซื้อฟอสซิลก็เหมือนสนับสนุนให้การขุดขยายตัวมากขึ้นแหล่งฟอสซิล ก็จะถูกขุดค้นทำลายมากขึ้น 4. ฟอสซิลที่ชาวบ้านครอบครอง จะต้องขึ้นทะเบียนตามกฏหมาย และหากทางราชการพบว่าเป็นตัวอย่างที่มีคุณค่า ก็จะให้ค่าตอบแทนตามสมควรแก่ค่าของนั้น

 

ซากดึกดำบรรพ์/ทั่วไป

ถาม

กระดูกที่ค้นพบ ที่บอกว่าชาวบ้านขุดขึ้นมาแล้วนำไปขายคนกลาง น่าจะมีผู้รู้ (สันนิฐานว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี) ชักใยอยู่เบื้องหลัง

ตอบ

กรมทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ดูแลฟอสซิล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านซากดึกดำบรรพ์ ถือจรรยาบรรณว่า ไม่ซื้อไม่ขายฟอสซิล ไม่นำฟอสซิลไปเป็นสมบัติส่วนตัว เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

 

ซากดึกดำบรรพ์/ทั่วไป

ถาม

หากสงสัยซากสัตว์ที่ค้นพบเป็นซากของสัตว์ดึกดำบรรพ์จะมีข้อสังเกตอย่างไร และจะต้องติดต่อหน่วยงานใด

ตอบ

ศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือ ฟอสซิล หรือสอบถาม ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพรราม 2 กทม. โทร 0 2202 3746

 

ซากดึกดำบรรพ์/พรบ.ซากดึกดำบรรพ์

ถาม

ผู้ที่มีซากดึกดำบรรพ์ในครอบครองจะมีโทษอย่างไร อยากให้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองเร็วๆ

ตอบ

ผู้ที่มีซากดึกดำบรรพ์ในครอบครอง ในขณะนี้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพราะซากดึกดำบรรพ์เป็นโบราณวัตถุ กฎหมายคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ

 

ซากดึกดำบรรพ์/พรบ.ซากดึกดำบรรพ์

ถาม

ความเป็นมาของการออกกฎหมายห้ามซื้อขายฟอสซิล หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์เป็นอย่างไร

ตอบ

สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรธรณีขุดค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์มากขึ้น จุดที่ประชาชนเกิดความสนใจมากที่สุด คือ การขุดค้นซากไดโนเสาร์ที่หลุมขุดค้นที่ 1 อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น ในปี 2525 ซึ่งกระดูกในหลุมนี้ ต่อมาในปี 2537 ผลการวิจัยพบเป็นไดโนเสาร์กินพืช สกุลและชนิดใหม่ของโลก ชื่อภูเวียงโกซอรัส สิรินทรเน่ โดยชื่อชนิดใดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์ หลังจากปี 2525 เป็นต้นมา เกิดความสนใจในซากไดโนเสาร์กันมากมาย ในปี 2532 กรมทรัพยากรธรณี ค้นพบซากกระดูกคอของไดโนเสาร์กินพืชที่หลุม 2 ในปีนั้น สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตร และในปี 2533 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาช ราชนครินทร์ได้เสด็จเยี่ยมชมด้วย จึงยิ่งเพิ่มความโด่งดังยิ่งขึ้น และที่โด่งดังที่สุด คือ ปี พ.ศ.2539 เมื่อผลการวิจัยของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ไดโนเสาร์กินเนื้อสกุลและชนิดใหม่ของโลก สยามโบไทรันนัสอิสานเอ็นซิส จากหลุมขุดที่ 9 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ทั่วโลก การซื้อขายกระดูกไดโนเสาร์น่าจะเกิดในช่วงระหว่างปี 2530 เป็นต้นมา และมีมากในปี 2538-39 เมื่อมีการซื้อขาย ทำให้เกิดการลักลอบขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ ทำให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์ถูกทำลาย ประเทศสูญเสียข้อมูลมีคุณค่าทางวิชาการ และโลกสูญเสียมรดกทางธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณจึงจำเป็นต้องหาหนทางเพื่อทำการอนุรักษ์ซากและแหล่งซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ไว้ ความพยายามสัมฤทธิผลในปี พ.ศ.2546 เมื่อ กฟผ. ค้นพบแหล่งซากหอยแม่เมาะ จ.ลำปาง ในพื้นที่ทำเหมือง เมื่อรัฐบาลทราบเรื่องจึงได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 (ฝ่ายสังคม) เป็นผู้ดูแล กรมทรัพยากรจึงได้ นำเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ซากหอยขมดึกดำบรรพ์แม่เมาะ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้นำเรื่องร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และขอใช้งบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ สภาพการแข่งขันของประเทศ จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ์ ให้เสร็จ ขณะนี้แนวทางการอนุรักษ์แหล่งซากหอยแม่เมาะ งบประมาณ 200 ล้าน ได้รับมติจากคณะกรรมการกลั่นกรองส่งเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้ผ่านมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ส่วนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีแล้วเช่นกัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ขณะนี้ทราบว่าฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ศึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากนั้นจึงจำเสนอ ค.ร.ม. พิจารณานำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

 

ซากดึกดำบรรพ์/พรบ.ซากดึกดำบรรพ์

ถาม

เนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์คืออะไร

ตอบ

หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เหตุผล ซากดึกดำบรรพ์ถือเป็นสมบัติของแผ่นดิน มีความสำคัญด้านความเป็นมาของโลก เป็นมรดกทางธรรมชาติ เป็นรายได้ของท้องถิ่น ซากดึกดำบรรพ์ยังไม่มีกฎหมายควบคุม จึงทำให้เกิดการขุดค้นโดยไม่ถูกหลักวิชา หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าจึงถูกทำลาย เกิดการสูญเสีย สมควรมีกฎหมายคุ้มครอง จึง ตรา พ.ร.บ. นี้ พ.ร.บ. มีทั้งหมด 54 มาตรา 7 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล มาตรา 1-5 เป็นบทนิยามของคำว่า ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งซากฯ ที่ดินของรัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดี (กรมทรัพยากรธรณี) รมต.ผู้รักษาการ หมวด 1 มาตรา 6-13 ว่าด้วยเรื่องแหล่งซากดึกดำบรรพ์ รัฐมนตรีมีอำนาจดำเนินการ รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการแจ้ง โอน ชำรุด การหาประโยชน์ หมวด 2 มาตรา 14-24 ว่าด้วยเรื่องซากดึกดำบรรพ์ อธิบดี มีอำนาจดำเนินการ รายละเอียดคล้ายกับหมวด 1 แต่มีเพิ่ม คือ การส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ออกจากราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจาก อทธ. แต่ไม่บังคับแก่การนำผ่านราชอาณาจักร หมวด 3 มาตรา 25-26 เรื่องการสำรวจ ศึกษาวิจัย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศเขต ยกเลิกเขต กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการศึกษา หมวด 4 มาตรา 27-29 เรื่อง ศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ สถานที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กำหนดให้ศูนย์ฯ สถานที่ฯ และพิพิธภัณฑ์ของ ทธ. เป็นที่เก็บรักษาซาก อทธ. อนุมัติการเก็บรักษาในที่อื่นๆ รมต. กำหนดค่าเข้าชมและการปฏิบัติในการเข้าชม หมวด 5 มาตรา 30-31 กองทุนบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ มีการตั้งกองทุน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รมต. กำหนดหลักเกณฑ์รักษาเงิน หมวด 6 มาตรา 32-39 การควบคุม รายละเอียดว่าด้วยเรื่องอำนาจหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ อำนาจ อทธ. และ รมต. หมวด 7 มาตรา 40-51 ว่าด้วยบทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล มาตรา 52-54 เกี่ยวกับให้ผู้มีซากดึกดำบรรพ์ในครอบครอง หรือผู้ทำประโยชน์จากซากดึกดำบรรพ์แจ้ง อทธ. ใน 60 วัน - ให้ศูนย์ สถานที่จัดแสดงและพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นศูนย์ สถานที่ พิพิธภัณฑ์ตาม พ.ร.บ. - ประกาศรายชื่อบุคคลรูปพรรณของซากในความดูแล - ให้อำนาจอธิบดีจัดซื้อซากได้

 

ซากดึกดำบรรพ์/ไดโนเสาร์

ถาม

อยากทราบข้อมูลไดโนเสาร์ในประเทศไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักธรณีวิทยา

 

ซากดึกดำบรรพ์/ซากดึกดำบรรพ์อื่นๆ

ถาม

ไม้กลายเป็นหิน คืออะไร

ตอบ

ซากต้นไม้เดิมที่ถูกแทนที่ด้วยสารละลายซิลิกา ด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาจนแข็งกลายเป็นหิน โดยยังคงสภาพรูปร่างและโครงสร้างเดิมของต้นไม้ไว้

 

ซากดึกดำบรรพ์/ซากดึกดำบรรพ์อื่นๆ

ถาม

ต้นกระบากที่กลายเป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ใด

ตอบ

อยู่ในเขตุป่าสงวน แม่สลิด-โป่งแดง ใกล้กับบริเวณเขาพระบาท บ้านตากออก ตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ทางเข้าอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 443 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก ลักษณะเป็นต้นกระบากที่กลายเป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนข้างลำห้วย ส่วนหนึ่งโผล่ออกมาให้เห็นเป็นท่อนกลม วัดความยาวได้ประมาณ 20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.80 เมตร

 

ซากดึกดำบรรพ์/ทั่วไป

ถาม

พบรอยเท้าบนก้อนหินหรือซากดึกดำบรรพ์จะต้องแจ้งที่ใหน

ตอบ

แจ้งที่กรมทรัพยากรธรณี หมายเลข 02-644-4744

   สินค้า/บริการ แนะนํา
ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เอาตัวรอดฉุกเฉิน Gerber Bear Grylls Survival Tool Pack
ราคา 3,200.00 บ.
อุปกรณ์พวงกุญแจเครื่องมือท่องเที่ยว อเนกประสงค์ 20 in 1 (ฟรีค่าจัดส่ง)
ราคา 300.00 บ.
Whisky Stones หินน้ำแข็ง ใส่วิสกี้ เหล้า เบียร์ ให้ความเย็นแทนน้ำแข็ง (1เซ็ต 9 ชิ้น แถมฟรีถุงผ้า)
ราคา 380.00 บ.
ฟอสซิลเล็บเท้าไดโนเสาร์ เทอริสิโนซอรัส (Therizinosaurus)
ราคา 28,000.00 บ.
สร้อยคอถัก จี้เป็นฟันปลาฉลามแท้ !
เส้นละ 180 บาท / สองเส้นราคา 300 บาท
เส้นขนช้างแมมมอธโบราณ (woolly mammoth hair)
ปกติ 3,000.00 บ.
พิเศษ 2,000.00 บ.
หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//