logo
Real Jurassic Park On Your Hand !

บทความ

อาชีพนักบรรพชีวิน

30-04-2554 11:45:12น.

หลายคนเคยประทับใจไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่โลดแล่นให้เห็นเต็มจอภาพยนตร์ในจูราสสิกปาร์ก (Jurassic Park) เด็กทั่วโลกติดใจใฝ่ฝันจะเรียนโบราณคดีกันเป็นแถว
          ที่จริงการศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์นั้นเรียกว่า บรรพชีวินวิทยา (Paleontology) ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เรียกว่า นักบรรพชีวิน หรือนักไดโนเสาร์วิทยา ไม่ใช่อาชีพฮอตฮิตแต่ก็เป็นอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ที่มีรายได้ดี
          บรรพชีวินเป็นสหวิทยาการ มีการผสมผสานวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ โดยจัดเป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ธรณีวิทยา และโบราณคดี แต่ละเรื่องราวคาบเกี่ยวกันหาเส้นแบ่งยาก
          ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับชั้นหินและความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต นำไปเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในอดีต          

การค้นพบซากไดโนเสาร์ในศตวรรษที่ 18 ทำให้วิทยาศาสตร์ด้านบรรพชีวินถือกำเนิดขึ้น และมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ 19
          หลังจากค้นพบฟอสซิลจำนวนมากในประเทศจีนยุคทศวรรษ 1990 ทำให้เรารู้จักไดโนเสาร์มากขึ้น การศึกษาฟอสซิลที่หลงเหลือบอกถึงวิวัฒนาการของสัตว์โลกยุคโบราณที่สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว พบซากของปลาในยุคแรก ๆ  แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ         

จะเรียนอย่างไรให้รุ่ง...
          การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนศาสตร์หลายแขนง รวมทั้งวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังต้องเก่งรอบด้าน  เก่งท่องจำ เก่งวิจัย เก่งด้านความคิดสร้างสรรค์ ชอบการค้นหา มีความอดทนสมบุกสมบันพอตัว
          ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ครองโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน ประเทศไทยของเราก็มีไดโนเสาร์เหมือนกัน ไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์เมื่อ 200 ล้านปีที่แล้ว ตรงกับสมัยตอนปลายยุคจูราสสิก
          กรมทรัพยากรธรณีรายงานการค้นพบไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2519 ค้นพบกระดูกขนาดใหญ่ จากภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
          หลายปีต่อมามีการสำรวจชั้นหินพบกระดูกส่วนต่าง ๆ ของไดโนเสาร์และฟอสซิลสัตว์อื่น ๆ จำนวนมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นการค้นหาฟอสซิลไดโนเสาร์อย่างจริงจังในประเทศไทย         

เรียนแล้วได้อะไร...
          การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ได้เรียนรู้ประวัติและวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต เข้าใจสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถคาดเดาและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะโลกร้อนหรือวิกฤตอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้น
          การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ให้ประโยชน์ในการสำรวจแหล่งแร่ แหล่งน้ำมันและปิโตรเลียม
          การที่เราทราบว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร ไปกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ด้านดาราศาสตร์ และค้นหาหลักฐานเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ยังสงสัยว่ามีจริงหรือไม่         

ความรู้ด้านบรรพชีวินแตกแขนงออกไปมากมาย...
          Vertebrate Palaeontology ศึกษาสัตว์มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลา
          Invertebrate Palaeontology ศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
          Palaeobotany ศึกษาเกี่ยวกับพืช
          Palynology-The study of organic-walled microfossils, especially pollens and spores.
          Palaeoecology ศึกษาสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตยุคโบราณ
          Taphonomy ศึกษาซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบ
          Micropalaeontology การจำแนกซากจุลบรรพชีวิน ลำดับชั้นหินตามชีวภาพ มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ทำให้ค้นพบปิโตรเลียมและแหล่งแร่ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เปิดหลักสูตรด้านเศรษฐธรณีวิทยา (Economic Geology) มีวิชานี้รวมอยู่ด้วย

เรียนที่ไหนดี...หลายสถาบันในอเมริกาเหนือและอังกฤษเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน
          Canada:
          Queen's University-Kingston, Ontario (
www.queensu.ca)
          McGill University-Montreal, Quebec (
www.mcgill.ca)
          University of Alberta-Edmonton, Alberta (
www.ualberta.ca)
          University of Toronto-Toronto, Ontario (
www.utoronto.ca)
          University of Calgary-Calgary, Alberta (
www.ucalgary.ca)
          Athabasca University-Athabasca, Alberta (
www.athabascau.ca)
          University of Saskatchewan-Saskatoon, Saskatchewan (
www.usask.ca)
          United States:
          University of Dallas-Dallas, Texas (
www.udallas.edu)
          Casper College-Casper, Wyoming (
www.caspercollege.edu)
          University of Wyoming-Laramie, Wyoming (
www.uwyo.edu)
          University of Minnesota-Minneapolis, Minnesota (
www.umn.edu)
          South Dakota School of Mines & Technology-Rapid City, South Dakota (
www.sdsmt.edu)
          United Kingdom:
          University Of Plymouth (
www.plymouth.ac.uk)
          University Of Bristol (
www.bris.ac.uk)
          Imperial College London (www3.imperial.ac.uk)
          University Of Portsmouth (
www.port.ac.uk)
          University Of Birmingham (
www.bham.ac.uk)
          Swansea University (
www.swansea.ac.uk)

ที่มา " เรียนรอบโลก "
  ผู้เขียน : จิระนันต์