logo
Real Jurassic Park On Your Hand !

หินและแร่

ธรรมชาติสร้างสรรค์ รัตนชาติหรืออัญมณี เป็นผลึกที่มีมลทินอยู่ภายใน ทำให้มีสีต่าง ๆ กันไป มีความแข็งสามารถเจียรไนให้เกิดมุม เพื่อให้เกิดการกระจายแสงเห็นความแวววาว
แสดง 1-12 จาก 15 รายการ